Έμπειροι και ικανοί εκπαιδευτικοί εξειδικευμένοι στον κλάδο αυτών των μαθημάτων,  είναι έτοιμοι να μεταδώσουν τις γνώσεις τους και να λύσουν τις απορίες μαθητών Γυμνασίου και  Λυκείου ( δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων), ακόμη και φοιτητών. Στόχος είναι η δημιουργία μιας κατάλληλης υποδομής για εξέλιξη των μαθητών σε πανεμιστημιακό επίπεδο.Προσφέρονται επίσης μαθήματα για προετοιμασία των εξωτερικών εξετάσεων GSE A-level, με εγγύηση την επιτυχία.

  • Για μαθητές γυμνασίου και λυκείου
  • Για φοιτητές
  • Προετοιμασία για GSE A- level