Είναι σημαντικό, τα μικρά παιδιά να γνωρίσουν την αγγλική γλώσσα το συντομότερο δυνατό. Στο T.I.M.E. Private Institute, στοχεύουμε στη γλωσσική εμβάπτιση των παιδιών στον εκπληκτικό κόσμο της αγγλικής γλώσσας και του πολιτισμού μέσα από την ωραιότερη δραστηριότητα τους! Το παιχνίδι! Οι τάξεις μας εμπλουτίζονται με διασκεδαστικές δραστηριότητες και διαδραστικά παιχνίδια, διαλόγους και χειροτεχνίες!

Τα μικρότερα μέλη μας, μαθαίνουν το αλφάβητο (τραγούδι και γραφή), τα χρώματα, τους αριθμούς και το βασικό αγγλικό λεξιλόγιο γύρω από κοινά θέματα όπως κατοικίδια και άγρια ζώα, σπίτια, παιχνίδια, μουσική και φαγητό! Πέρα από τις γλωσσικές γνώσεις, καλλιεργείτε επίσης η συνεργασία, η ψηφιακή παιδεία και η ατομική τους έκφρασή. Το επίπεδο ‘Pre-Junior’ είναι υψίστης σημασίας, δεδομένου ότι από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά εκτίθενται ταυτόχρονα σε δύο (αν όχι και περισσότερες) διαφορετικές γλώσσες. Αυτό αποδείχθηκε ότι ωφελεί τα παιδιά καθώς η απόδοσή τους βελτιώνεται και στις δύο γλώσσες παράλληλα.