Ένας νέος κόσμος περιμένει το κάθε παιδί φτάνοντας στην ηλικία ένταξης του στο δημοτικό. Νέοι κανόνες, νέοι τρόποι επικοινωνίας, ασταμάτητη πληροφόρηση. Προετοιμάζοντας τα σωστά, είναι έτοιμα να κάνουν την μετάβαση και την ενσωμάτωση του γεμάτα αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό.

Στα κατάλληλα μαθήματα προετοιμασίας για το δημοτικό, τα παιδιά μαθαίνουν να γνωρίζουν αλλά και να γράφουν τα γράμματα του αλφαβήτου, να τα προφέρουν και να σχηματίζουν λεξούλες. Μέσα από εικόνες, ζωγραφιές, τραγούδια και άλλα μέσα σύγχρονης τεχνολογίας τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Οι αριθμοί έρχονται στην ζωή τους μέσα από χρώματα σχήματα και ιστορίες που τα βοηθούν να θυμούνται πιο εύκολα το κάθε ένα απ’ αυτά, ενισχύοντας έτσι την μνήμη τους.  

Παράλληλα, σε ένα πρότυπο περιβάλλον εκπαίδευσης, τα παιδιά ξεκινάνε να βάζουν κάποια από τα σημαντικότερα θεμέλια της υγιούς προσωπικότητας του ανθρώπου. Την κοινωνικοποίηση, την ομαδικότητα, τον σεβασμό στην διαφορετικότητα, την προσαρμοστικότητα και τον προγραμματισμό.