Οι ανησυχίες και οι αγωνίες των μαθηματικών πράξεων και των συλλογισμών στο ευχάριστο και φιλικό μας περιβάλλον καταβάλλονται. Διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές  σε ολιγομελή τμήματα ή και ατομικά μαθήματαμαθηματικώνγια μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου (δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων) .Γίνεται επίσης, η απαραίτητη προετοιμασία για τις Παγκύπριες εξετάσεις. Επιπλέον, εξειδικευόμαστε στην προετοιμασία των εξωτερικών εξετάσεων GCSE και GSE A-level.

  • Ολιγομελή τμήματα και ατομικά
  • Για μαθητές γυμνασίου και λυκείου
  • Προετοιμασία για Παγκύπριες Εξετάσεις
  • Προετοιμασία για GCSE GSEA- level