Παρέχονται μαθήματα για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου καθώς επίσης και βοήθεια σε μαθητές Δημοτικού. Λειτουργούν τμήματα Νέων Ελληνικών, Αρχαίων , Λατινικών και Ιστορίας για ολα τα επίπεδα και για κατάλληλη  προετοιμασία για τις Παγκύπριες εξετάσεις. Στόχος μας η μαθησιακή ενδυνάμωση και ικανότητα των παιδιών, που με ζήλο, σοβαρότητα και σεβασμό να καταταχθούν , αφού προηγουμένως θέσουν  τον πήχη ψηλά. Λειτουργούν ολιγομελή τμήματα, αλλά παρέχονται και ατομικά μαθήματα.Προσφέρονται επίσης μαθήματα Ελληνικών σε ξενόγλωσσους.

  • Για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου
  • Νέα Ελληνικά, Αρχαία, Λατινικά, Ιστορία
  • Προετοιμασία για Παγκύπριες Εξετάσεις
  • Ολιγομελή τμήματα και ατομικά
  • Μαθήματα ελληνικών σε ξενόγλωσσους