Το ευρύ φάσμα μεθόδων και υλικών που χρησιμοποιείται εδώ έχει ως στόχο να μεταδώσει στους μαθητές την εικαστική δημιουργία, σκέψη και  αντίληψη, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της φαντασίας τους και τη δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρακτήρα με θετικά πολυσύνθετη σκέψη. Αυτό έχει ως φυσικό επακόλουθο την δημιουργία των εικαστικών ως θεμέλιο για δημιουργική γνώση σε όλους τους τομείς.

  • Δημιουργικές δραστηριότητες
    • Ανακαλύπτουν και πειραματίζονται με διαφορετικά υλικά δημιουργώντας εικαστικά έργα
    • Παρατηρούν το περιβάλλον και να το εντάσσουν στο έργο τους
  • Εικαστική δημιουργία, σκέψη και αντίληψη
    • Αναπτύσσουν την εικαστική έκφραση εικόνων της φαντασίας τους
    • Εκφράζουν ιδέες, εμπειρίες και συναισθήματα μέσα από τα έργα τους