Η αρχαία πολεμική τέχνη του Καράτε γυμνάζει ολόκληρο το σώμα του παιδιού βοηθώντας το να θέσει τις καλύτερες δυνατές βάσεις για την υγεία και τη φυσική του κατάσταση. Ένα παιδί επίσης έρχεται σε επαφή με έννοιες όπως η πειθαρχία, ο αλληλοσεβασμός, η υπακοή, ομαδικότητα ενώ ταυτόχρονα αποκτά αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Επίσης, το καράτε αυξάνει τη συγκέντρωση και βελτιώνει τα αντανακλαστικά του παιδιού. Παραδίνονται μαθήματα σε παιδιά και ενήλικες.

  • Για παιδιά και ενήλικες