• Ολιγομελή τμήματα
  • Σύγχρονη διδασκαλία
  • Έμπειρο και καταξιωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
  • Συνεχώς μετεκπαιδευόμενοι καθηγητές
  • Χρήση εξελιγμένης τεχνολογίας