Τα πρώτα χρόνια ζωής των παιδιών, και ιδιαίτερα τα χρόνια του σχολείου, είναι γεμάτα από μοναδικές και ταυτόχρονα καθοριστικές στιγμές για την ποιότητα των επόμενων του στιγμών. Γι’ αυτό το λόγο μην αφήνετε το μέλλον των παιδιών σας στη τύχη. Επιλέξτε το καλύτερο περιβάλλον για αυτά, στο οποίο η διαδικασία της μάθησης αποτελεί πλέον μία ευχάριστη και συνάμα αποδοτική αλληλεπίδραση του μαθητή με κεντρικής σημασίας άτομα. 

Στο Ινστιτούτο μας προσφέρουμε ένα μεγάλο φάσμα μαθημάτων και άλλων δραστηριοτήτων, που αφορούν μαθητές της προδημοτικής εκπαίδευσης μέχρι και μαθητές που προετοιμάζονται για εισαγωγικές εξετάσεις πανεπιστημίων Κύπρου, Ελλάδας και άλλων χωρών.Εδώ τα μαθήματα γίνονται εξατομικευμένα ανάλογα με τις απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, όπου η γνώση εποικοδομείται με τη σωστή και απαιτούμενη καθοδήγηση των έμπειρων και μετεκπαιδευόμενων καθηγητών μας.  Γι’ αυτό άλλωστε προσφέρουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε μαθήματα ανάμεσα σε ολιγομελή τμήματα ή ακόμη και ατομικά.

Επιπρόσθετα, στο περιβάλλον μας προσφέρεται η διαδραστική διδασκαλία, η ψηφιοποίηση δηλαδή του εκπαιδευτικού υλικού, πράγμα το οποίο επιτρέπει τόσο στους  μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς πληθώρα νέων επιλογών, όπως νέες δυνατότητες αλληλεπίδρασης και ευέλικτης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό.  Και όλα αυτά, αξιοποιώντας σωστά τον περιορισμένο χρόνο των παιδιών.

Επίσης, προσφέρουμε μαθήματα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες  δίνοντας την απαιτούμενη σημασία για την αντιμετώπιση τους.

Ακόμα, προσφέρουμε ενισχυτικά μαθήματα  για μαθητές δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, και για τις εξωτερικές εξετάσεις  GCE A-Level, IELTs, Toefl, SATs,Delf, UKCAT, BMAT, LNAT και άλλες, και βάσει της πείρας μας εγγυόμαστε την απόλυτη επιτυχία!