Εγκεκριμένοι και πιστοποιημένοι σύμβουλοι σπουδών παρέχουν συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού έτσι ώστε ο μαθητής να επιλέξει τμήματα και σχολές που ανταποκρίνονται τόσο στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας όσο και στις προσωπικές του ικανότητες και δεξιότητες. Καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από ακαδημαϊκές πτυχές  της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και της πανεπιστημιακής. Αναλαμβάνεται επίσης η διεκπεραίωση που αφορά τη διαδικασία αιτήσεων για όλες τις χώρες.

  • Συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Πτυχές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστημίου