• Μαθαίνουμε στα παιδιά να εποικοδομούν μόνα τους τη γνώση σε ολιγομελή τμήματα, και να αναπτύσσουν κριτικό τρόπο σκέψης και έκφρασης με την σύγχρονη διδασκαλία και εξελιγμένη τεχνολογία μας.
  • Υποστηρίζουμε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες με τους έμπειρους και συνεχώς μετεκπαιδευόμενους καθηγητές μας.
  • Ενημερώνουμε τους γονείς σε καθημερινή βάση για την απόδοση και πρόοδο του μαθητή. Συνεχής αλληλεπίδραση εκπαίδευσης- γονέων και μαθητών.
  • Αξιοποιούμε σωστά τον περιορισμένο χρόνο των παιδιών καθώς μελετούν σε ένα ευχάριστο περιβάλλον απερίσπαστα και αποδοτικά.
  • Ειδικές τιμές:
    • για τα αδέλφια
    • συνδυασμούς διαφόρων μαθημάτων ή / και δραστηριοτήτων

 

 Θέτουμε τις σωστές βάσεις για το μέλλον τους επειδή τα παιδιά μας  αξίζουν το καλύτερο!